1. Anasayfa
  2. Bilgiler

Evde Bakım Maaşlarına Haciz Uygulanır mı?

Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımlarını kolaylaştırmak için devlet tarafından sağlanan bir sosyal yardım ödemesidir. Bu maaş, yardım kriterlerine uyan ve bakıma muhtaç bireyin özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla verilmektedir.


0

Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bakımlarını kolaylaştırmak için devlet tarafından sağlanan bir sosyal yardım ödemesidir. Bu maaş, yardım kriterlerine uyan ve bakıma muhtaç bireyin özel gereksinimlerini karşılamak amacıyla verilmektedir.

Peki, evde bakım maaşlarına haciz uygulanır mı?

Haciz Nedir?

Haciz, borçlu kişinin alacaklıya olan borcunu tahsil etmek için yasal yollardan mal varlığına el konulması işlemidir. Haciz işlemi, icra müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Evde Bakım Maaşı Haciz Kapsamında mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 309. Maddesine göre; “Aşağıdaki alacaklar haciz ve ihtiyati tedbirden muaf tutulur:

  1. Nafaka alacakları,
  2. Kişilik haklarına saldırıdan doğan tazminat alacakları,
  3. İş kazası ve meslek hastalığından doğan tazminat alacakları,
  4. Geçici iş göremezlik tazminatı,
  5. Kıdem tazminatı,
  6. Aile yardımı,

Evde bakım maaşı da bu madde kapsamında haciz ve ihtiyati tedbirden muaf bir sosyal yardım ödemesidir. Yani, evde bakım maaşına haciz uygulanamaz.

Haciz Konulmuşsa Ne Yapılmalı?

Eğer evde bakım maaşına haciz konulmuşsa, icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi vermeniz gerekir. Dilekçede, evde bakım maaşının hacizden muaf bir sosyal yardım olduğuna dair bilgi vermeniz ve haczin kaldırılmasını talep etmeniz gerekir.

Evde Bakım Maaşı Hakkında Bilgiler

  • Evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak bakıcının banka hesabına yatırılır.
  • Evde bakım maaşının miktarı, bakıma muhtaç bireyin bakım ihtiyacına göre belirlenir.
  • Evde bakım maaşından yararlanabilmek için bazı şartları taşımak gerekir. Bu şartlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın internet sitesinde yer almaktadır.

Sonuç olarak, evde bakım maaşı hacizden muaf bir sosyal yardım ödemesidir. Bu nedenle, evde bakım maaşına haciz uygulanamaz.