1. Anasayfa
  2. Bilgiler

Engelli Ulaşım Hakları Nelerdir?


0

Engelliler, diğer bireylerle eşit haklara sahip olmaları ve bu hakları kullanabilmeleri için, engelli ulaşım haklarına sahip olmaları gerekir. Engelli ulaşım hakları, engelli bireylerin toplu taşıma araçlarından, kamu binalarından ve diğer kamusal alanlardan eşit bir şekilde yararlanmalarını sağlar.

Engelli ulaşım hakları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10. maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmüne dayanmaktadır. Ayrıca, Engelliler Hakkında Kanun’un 11. maddesinde, “Engelliler, bu Kanunda belirtilen hak ve hizmetlerinden yararlanmak için, engel durumlarını belgelendirmek zorundadırlar.” hükmü yer almaktadır.

Engelli Ulaşım Hakları Nelerdir?

Engelli ulaşım hakları, Türkiye Cumhuriyeti’nde kanunlarla güvence altına alınmıştır. Bu haklar, aşağıdaki gibidir:

  • Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanma hakkı

Engelliler, toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanabilirler. Engelli bireylerin toplu taşıma araçlarından yararlanabilmeleri için, engel durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Engelli bireyler, engel durumlarını belgeleyen bir sağlık kurulu raporu veya engelli kimlik kartı ile toplu taşıma araçlarından yararlanabilirler.

  • Kamu binalarına giriş ve çıkış hakkı

Engelliler, kamu binalarına giriş ve çıkış hakkına sahiptirler. Kamu binaları, engellilerin erişimine uygun olarak tasarlanmalıdır. Kamu binalarında, engellilerin erişimine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, rampalar, asansör ve engelli tuvaletleri gibi düzenlemelerdir.

  • Kamu binalarında engellilere uygun hizmet alma hakkı

Engelliler, kamu binalarında engellilere uygun hizmet alma hakkına sahiptirler. Kamu binalarında, engellilerin erişimine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, engellilerin erişimine uygun düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler, rampalar, asansör ve engelli tuvaletleri gibi düzenlemelerdir.

  • Kamusal alanlarda engellilere uygun düzenlemelerin yapılması hakkı

Engelliler, kamusal alanlarda engellilere uygun düzenlemelerin yapılması hakkına sahiptirler. Kamusal alanlar, engellilerin erişimine uygun olarak tasarlanmalıdır. Kamusal alanlarda, engellilerin erişimine uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, kaldırımlar, otobüs durakları ve park yerleri gibi düzenlemelerdir.

Engelli Ulaşım Hakları Nasıl Kullanılır?

Engelli bireylerin, ulaşım haklarını kullanabilmeleri için, engelli bireylerin kendileri ve aileleri de bilinçlendirilmelidir. Engelli bireylerin aileleri, engelli bireylerin ulaşım haklarını kullanabilmeleri için, onlara destek olmalıdırlar.

Engelli bireylerin, ulaşım haklarını kullanabilmeleri için, aşağıdaki adımları izleyebilirler:

  1. Engel durumlarını belgelendirin.
  2. Engelli kimlik kartı alın.
  3. Engelli ulaşım hizmetlerinden yararlanın.
  4. Engelli bireylere uygun kamu binalarını kullanın.
  5. Engelli bireylere uygun kamusal alanları kullanın.

Engelli ulaşım hakları, engelli bireylerin topluma daha fazla katılımını ve bağımsız yaşamasını sağlar. Engelli ulaşım hakları, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırır.