1. Anasayfa
 2. Bilgiler

Evde Bakım Maaşı Gelir Kriteri 2023

2023 yılında evde bakım maaşı almak için, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekir.


0

Evde bakım maaşı, ağır engelli kişilerin evde bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlanan bir sosyal yardımdır. Evde bakım maaşı almak için, kişinin ağır engelli olması ve hane içinde kişi başına düşen gelirin belirli bir miktarın altında olması gerekir.

2023 yılı için evde bakım maaşı gelir kriteri, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünden  daha az olmasıdır. Hanede birden fazla ağır engelli kişi varsa, gelir kriteri hesaplanırken her engelli kişi için iki kişi olarak kabul edilir.

Evde Bakım Maaşı Kişi Başı Gelir Hesaplama

Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır. 

2023 ikinci yarı yıl itibariyle asgari ücret 11.402 TL oldu, AGİ artık kaldırıldığı için onu hesaplamamıza dahil etmiyoruz. 11.402 TL’nin ⅔’ü 7061,33TL olmakta. Kişi başı gelirin bu rakamı geçmemesi gerekmektedir

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Nereye Başvurulur? 

Evde bakım maaşı almak için başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuruda, kişinin ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu ve hane gelirini gösteren belgeler gereklidir.

Evde bakım maaşı, her ay düzenli olarak ödenir. Maaşın miktarı, engellinin bakım ihtiyacına göre değişir. Evde bakım maaşı, engellinin bakımını sağlayan kişiye ödenir.

Evde bakım maaşı, engellilerin evde bakım hizmetlerinden yararlanabilmeleri için önemli bir sosyal yardımdır. Evde bakım maaşı, engellilerin ailelerine ekonomik ve sosyal destek sağlar.

photo of person using wheelchair
Photo by Marcus Aurelius on Pexels.com

Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir? 

Evde bakım maaşı almak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük olmak
 • Ağır engelli olmak
 • Hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünden daha az olması

Evde Bakım Maaşı Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Evde bakım maaşı başvurusunda aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Engelli sağlık raporu
 • Kimlik kartı fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Hane gelirini gösteren belgeler (maaş bordrosu, vergi levhası, kira kontratı vb.)

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuruda, yukarıdaki belgeler teslim edilir. Başvurular, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından değerlendirilir. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde, evde bakım maaşı almaya hak kazanılır.

Evde Bakım Maaşı Süresi

Evde bakım maaşı süresi, engellinin ağır engelli olduğuna dair sağlık raporunda belirtilen süreyle sınırlıdır. Engellinin sağlık raporunda belirtilen sürenin dolması halinde, evde bakım maaşı ödemesi durdurulur.

Evde Bakım Maaşı İptal Olur mu?

Evde bakım maaşı, aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

 • Engellinin ağır engelli olduğuna dair sağlık raporunda değişiklik olması
 • Engellinin evde bakım hizmetlerinden yararlanmaması
 • Engellinin hane içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olması
 • Engellinin evde bakım maaşı için sahte belge ibraz etmesi