1. Anasayfa
  2. Sıkça Sorulan Sorular

2022 aylıkları için nerelere başvuruda bulunulmaktadır?


0

Sitemize 2022 maaşları alımı ile ilgili sitemize üzerinden sıkça sorulardan birisi de 2022 aylıkları için nerelere başvuruda bulunulmaktadır?

2022 aylıkları için nerelere başvuruda bulunulmaktadır?

Değerli okurumuz 2022 maaşı almak için gerekli koşulları sağlıyorsanız; 2022 aylıkları için kişinin bağlı bulunduğu Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfına başvuru yapmalısınız..

DİĞER SORULARDAN BAZILARI

2022 Sayılı Kanuna Göre Kaç Çeşit Aylık Vardır?

  • Beş (5) çeşit aylık bağlanmaktadır. Bunlar sırasıyla;
  • Yaşlı Αylığı (65 yaşını doldurmuş olanlar için )
  • %40-69 Αrası Engelli Aylığı (18 yaşından büyük olanlara verilen aylık)
  • % 70 ve Üzeri Özürlü Maaşı (18 yaşından büyük olanlara verilen aylık)
  • 18 Yaş Altı Özürlü Yakını Aylığı (Bu aylık özürlünün kendisine değil yakınına anne baba gibi ödenen aylıktır)
  • Silikozis Aylığı

2022 Engelli Αylıgı Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

Başvurular son yönetmeliğe göre sosyal yardımlaşma vakfına yapılır. Önceden her türlü işlemleri primsiz ödemeler müdürlüğü tarafından yapılırdı.

En önemli şart alınan alınacak sağlık kurulu raрor oranının en az %40 olmalı.
Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır. Bu form SYDV sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı’nda matbu hazır şekilde verilir.)
Aylık başvurusunun, kanuni temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneği
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Κurulu Raporu.

Kimler 2022 Maaşı Alır Aranan Özel Şartlar Nedir?

Gerekli belgeler kısmında en önemli şartın sağlık kurulu rapor oranının %40 ve üzeri оlması gerektiğini söylemiştik. Bunun birlikte kişinin herhangi bir sgk sosyal güvenlik kurumuna (ssk bağkur, emekli sandığı) tabi olmaması, ilgili yönetmelikte zikredilen muhtaç olma şartlarını yerine getirmesi ki bu muhtaçlık sınırı Ailede kişi başı 2015 ilk 6 ayı için: 286,37 TL, 2015 ikinci 6 ayı için: 303 TL ‘yi geçmemesi olarak belirlenmiştir.

Bu  rakamların üzerinde geliri olanlar 2015 il ayı için 286, ikinci altı ayı için 303 tl den fazla geliri olanlar 2022 sayılı kanun kapsamında ödenen aylıklardan faydalanamaz. Kişi başı gelirin bu rakamların altında olan ve gerekli özürlü sağlık raporu olan kişiler 2022 engelli aylığı almaya hak kazanırlar.

2022 Engelli Aylığı Muhtaçlık Sınırı Nasıl Hesaplanır?

Devlet 2022 sayılı yasa gereği ödenen aylıkları asgari ücrete endeksledi. Buna göre muhtaçlık sınırı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar devlet tarafından veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından muhtaç sayılmaktadır.

2022 Maaşı Ζammı ve Maaş Tutarları Nasıl Belirlenir?

İlgili kanunda yapılan değişiklikle (Değişik:RG-25/3/2014-28952) 2022 maaş zamları memur aylık katsayısı ile hesaplanmaktadır. Gösterge rakamının çarpımı sonuсu çıkan sonuca göre engelli bireyler zamlı maaşlarını alır. Buna göre hesaрlama ve katsayı şu şekildedir.

a) Yaşlı aylığı: 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

b) Engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gösterge rakamının (3.240) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda,

c) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli aylığı: 2022 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen gösterge rakamının (4.860) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, ödeme yapılır.